Til innhold
Politirådet

Politirådets møter

Møter i 2019

  • 1.februar
  • 12.april
  • 6.mai
  • 14.juni
  • 8. november
  • 12.-13.desember

Møter i 2018

  • 2.februar
  • 15.juni
  • 7.september
  • 15.-16.november

Møter og sakslister i 2017

Møter og sakslister i 2016

Møter og sakslister i 2015

Møter og sakslister i 2014