Til innhold
Byråd for eldre, helse og arbeid

Biografi Tone Tellevik Dahl

Byråd for eldre, helse og arbeid

Født 1970. 

Tellevik Dahl tok Diplôme du Baccalauréat i 1989 ved Lycée Alain Chartier i Bayeux. Fra Universitetet i Oslo er hun cand.mag. med fagene Vest-Europakunnskap, filosofi og fransk.

Siden 1998 har Tellevik Dahl vært ansatt ved Universitetet i Oslo (UiO), fra 2006 som administrativ leder ved Biologisk institutt. Fra 2007 har hun hatt permisjon fra UiO for å være heltidspolitiker i Oslo kommune. Hun har blant annet vært komiteleder i helse- og sosialkomiteen og nestleder i byutviklingskomiteen.

Siden 1992 har Tellevik Dahl hatt en rekke tillitsverv i Oslo Arbeiderparti. Fra 1999-2007 var hun leder av bydelsutvalget i bydel Sagene.