Til innhold

Slik styres bydelen

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Bydelsutvalg

Innbyggerne i bydelene velger 15 representanter til et bydelsutvalg hvert fjerde år, samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Bydelsutvalget er bydelens øverste politiske ledelse og har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Årlig tildeler bystyret i Oslo bydelene et rammebudsjett. Bydelsutvalget kan gjøre sine prioriteringer når det gjelder innsatsen på de enkelte tjenesteområder, og er ansvarlig for at budsjettrammen holdes.Bydelsutvalget nedsetter fagkomiteer som forbereder saker og innstiller overfor bydelsutvalget.

Brukerråd

Tre brukerråd for henholdsvis ungdom, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne uttaler seg og gir råd i saker som angår deres brukergrupper.

Tilsynsutvalg

Bydelsutvalget oppretter også tilsynsutvalg for hjemmetjenestene og institusjonene i bydelen.

Finn politiske saker og møter i bydelsutvalg, komite eller råd

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen