Til innhold

Bystyrets behandling av budsjett 2019

Bystyrekomiteene har behandlet budsjettforslaget for sine ansvarsområder. I finanskomiteens budsjettmøte ble innstillingen til bystyret avgitt. Bystyret har sitt budsjettmøte 12. desember der Oslobudsjettet 2019 skal vedtas.