Til innhold

Bystyrets behandling av budsjett 2018

Bystyrekomiteene har behandlet byrådets budsjettforslag for sine ansvarsområder. I finanskomiteens budsjettmøte 30. november ble innstillingen til bystyret avgitt. Bystyret har sitt budsjettmøte 13. desember der Oslobudsjettet 2018 skal vedtas.

Tallforslag

Verbalforslag

Takster, avgifter og ulike typer betalings- og utbetalingssatser 

Du kan lese saksdokumenter til bystyret og bystyrekomiteene i eInnsyn