Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.12 Avsetning husleie idrettsprosjekt

Tabell 11.38 Driftsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok  3 2018

Forslag 2019

548

Avsetning husleier idrettsprosjekter (KIF)

13

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

0

21 800

49 248

 

Sum utgifter

0

21 800

49 248

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

0

21 800

49 248

Kapittelet er et rent avsetningskapittel for fremtidig husleie og drift av nye idrettsanlegg. Det ligger 49,2 mill. i 2019, 34 mill. i 2020, 103,7 mill. i 2021 og 103,7 mill. i 2022.