Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.10 Avsetning husleie kulturbygg

Tabell 11.32 Driftsbudsjettet

Beløp i 1000 kr

Kap /Artsgr

Regnskap 2017

Dok  3 2018

Forslag 2019

508

Avsetning husleier kulturbygg (KIF)

 

Sum utgifter

0

0

0

 

Sum inntekter

0

0

0

 

Netto utgifter

0

0

0

Kapittelet er et rent avsetningskapittel for fremtidig husleie og drift av nye kulturbygg. Det ligger 93 mill. fra 2020 på kapittelet, til husleie for det nye hovedbiblioteket.