Til innhold

11. Kultur, idrett og frivillighet

11.1 Hoved- og nøkkelstørrelser for kultur, idrett og frivillighet

Figur 11.1 Hoved- og nøkkelstørrelser for sektoren

Beløp i mill.

Driftsbudsjettet

Dok 3

Budsjett – økonomiplan

2018

2019

2020

2021

2022

Sum utgifter

2 130,3

2 273,8

2 478,4

2 503,2

2 485,2

Sum inntekter

-363,3

-345,5

-347,0

-357,0

-357,0

Netto utgifter

1 767,0

1 928,2

2 131,4

2 146,2

2 128,2

Andel av kommunens totale brutto driftsbudsjett

3,4 %

 

 

 

Utvalgte satsinger i økonomiplanperioden:

Figur 11.1

6,2 mrd. til idrettsinvesteringer i årene 2019-2022

  • 10 mill. til styrking av tilskuddsordningene til kunst- og kulturvirksomhet i 2019, som gir totalramme for kulturtilskudd på 316 mill.
  • 4 mill. per år til opprettelse av ny arrangementsenhet
  • Styrket rehabiliteringsinnsats, med 34 mill. i 2019 og 17 mill. per år videre. Frogner hovedgård, gravkapell, kultureiendommer og kirker prioriteres