Til innhold

Håndtering av overvann

Etter hvert som Oslo fortettes, blir det et økende behov for overvannshåndtering, på grunn av manglende naturlig drenering.

Overvann ved kraftig regn i krysset Maridalsveien–Telthusbakken.I krysset Telthusbakken–Maridalsveien blir det tydelig hvordan gamle bekkeleier viser seg frem igjen når det regner mye. Fotograf: Ingvild Steiro, Bymiljøetaten

I tette bydeler blir det ekstra viktig å sørge for gode grøntarealer, trær og flere grønne tak. Trær og vegetasjon bidrar til å gjøre Oslo robust overfor klimaendringer, samtidig som det gjør byen grønnere og triveligere.

En tverrsektoriell arbeidsgruppe har utviklet en strategi og handlingsplan for overvannshåndtering:

Mer informasjon om håndtering av overvann finner du her: