Til innhold

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

I skarp konkurranse med 13 andre byer har EU kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Det plasserer Oslo på kartet som en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer, og viser at vi har tatt på oss ledertrøyen i det grønne skiftet.

Om miljøhovedstaden

At Oslo gikk helt til topps i EU-kommisjonens kåring er et resultat av et langsiktig arbeid og bred oppslutning om ambisiøse mål for byutviklingen.

I 2019 skal vi gå foran som rollemodell for andre byer. Vi skal dele våre erfaringer og løsninger for hvordan vi kan skape levedyktige byer. Vi skal løfte frem mennesker og miljøer som med sin innsats og kreativitet bidrar til bedre byliv.

Og så skal vi feire oss selv. Gjennom hele 2019 skal vi farge byen grønn og gi Oslos borgere en folkefest. Vi skal levere et år som inspirerer Oslos befolkning, næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å bli med oss på veien videre mot nullutslippssamfunnet.

Les mer om hvorfor Oslo ble kåret til europeisk miljøhovedstad 2019

Bli samarbeidspartner eller støttespiller

Miljøhovedstadsåret 2019 er ikke Oslo kommunes år, det er Oslo bys år. Derfor inviterer vi byens næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å bli støttespillere og samarbeidspartnere. Som støttespiller stiller du deg bak en felles programerklæring. Som samarbeidspartner bidrar du også til det offisielle programmet.

Søk om å bli samarbeidspartner eller støttespiller

Program og mål for miljøhovedstadsåret 2019

I 2019 skal miljøhovedstaden sette sitt preg på byen gjennom et tettpakket og engasjerende program for byens befolkning, næringsliv og kunnskapsmiljøer samt et internasjonalt publikum. Programmet vil være resultat av en dugnad mellom Oslo kommune og en rekke aktører som ønsker å bidra til å fremme og feire et grønt byliv. 

Dette skal skje i miljøhovedstadsåret

Vil du holde deg oppdatert?

Ønsker du oppdateringer om miljøhovedstadsåret 2019?

Meld deg på vårt nyhetsbrev
 

Kontakt oss

E-post: greencapital@oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80

Byrådslederens kontor har opprettet et eget sekretariat, som har ansvaret for å planlegge og å koordinere alle aktiviteter i miljøhovedstadsåret.

Se hele sekretariatet