Til innhold

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

På nettsidene til Miljøfyrtårn ligger informasjon om hvordan man går fram for å oppnå sertifisering etter Miljøfyrtårnprogrammet. Oslo kommune har ansvaret for tildeling av sertifisører og utdeling av nye sertifikater i Oslo.

e Stiftelsen Miljøfyrtårns sider for veiledning, hjelp til selvhjelp og om hvorfor du bør bli et Miljøfyrtårn her.

Tjenestesteder i Oslo kommune bistås av miljøkoordinator i etat eller bydel, se egen HMS/ev.-kvalitetshåndbok.

Konsulenter

På Miljøfyrtårn sine nettsider kan du søke på godkjente konsulenter i Oslo og Akershus. Velg kategori konsulenter og fylke Oslo.

Sertifisering

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før ønsket sertifiseringstidspunkt sende en e-post til miljofyrtarn@bym.oslo.kommune.no

Enheter som er underliggende et hovedkontor sender henvendelse om sertifisør fortrinnsvis via hovedkontorkonsulenten i hovedkontor, ev. bydel eller etat.

Oslo kommune har både kommunale internsertifisører og private sertifisører. Bymiljøetaten fordeler oppdrag til sertifisørene. Virksomheten faktureres direkte av sertifisøren.
Det er egne retningslinjer for kommunale virksomheter.

Tjenestekonsesjonsavtale er inngått med følgende Miljøfyrtårnsertifisører/leverandører med varighet ut 2018 med opsjon på 2 nye år:

  • InErgeo
  • Vaaje rådgivning (leverandør, med Kirsten Vaaje og Espen Heggedal som sertifisører)
  • Anne Merethe Baardvik
  • Balansepluss
  • Jensen Miljøkonsult
  • Golder Associates AS (med Henriette Berg og Ida Kristine Buraas)
  • Betula Consult
  • 4MB Consultants AS
  • Morelle Grønt lys

Rutiner Miljøfyrtårnsertifisering Oslo kommune 2017

Resertifisering

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før miljøfyrtårnsertifikatet går ut sende en e-post til miljofyrtarn@bym.oslo.kommune.no. Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering.
For hovedkontor gjelder egne retningslinjer.

Før resertifisering skal virksomheten gjennomgå aktuell veileder før resertifisering. Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet. Les mer om resertifisering hos Miljøfyrtårn her.

Utdeling av miljødiplom

Bymiljøetaten har koordineringsansvaret for Miljøfyrtårnsertifisering i kommunen, og står for den praktiske oppfølgingen av ordningen, med koordinering og utdeling av nye miljødiplom i fire ganger i året. Nysertifiserte får varsel ved godkjent sertifikat om neste aktuelle utdelingsarrangement med lenke til påmelding.
Bymiljøetaten koordinerer levering av Miljøfyrtårndiplom til utdelingene.

All annen bestilling av diplom og annet profileringsmateriell gjøres hos Stiftelsen Miljøfyrtårn her

Kurs i miljørapport

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år. Oslo kommune arrangerer i denne forbindelse halvdags kurs for egne tjenestesteder i februar-mars. Alle sertifiserte virksomheter i Oslo får invitasjon enten fra Stiftelsen Miljøfyrtårn eller fra Bymiljøetaten.

For Oslo kommunes hovedkontor gjelder egne retningslinjer fra 2016-rapporteringen.

Kontaktperson i Bymiljøetaten

Kristin Sandaker 
kristin.sandaker@bym.oslo.kommune.no 
telefonnummer 21 80 21 80476 05 753

Samarbeid med næringslivet

Deltakelse i Næring for klima kan bli deres neste utfordring! https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/naring-for-klima/