Til innhold

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

På nettsidene til Miljøfyrtårn ligger informasjon om hvordan man går fram for å oppnå sertifisering etter Miljøfyrtårnprogrammet. Oslo kommune har ansvaret for tildeling av sertifisører og utdeling av nye sertifikater i Oslo.

Konsulenter

På Miljøfyrtårn sine nettsider kan du søke på godkjente konsulenter i Oslo og Akershus. Velg kategori konsulenter og fylke Oslo.

Tjenestekonsesjonsavtale er inngått med følgende Miljøfyrtårnsertifisører/leverandører med varighet ut 2015: Betula Consult Grønn drift, Golder, Morelle Grønt Lys, Dovre og Vaaje Rådgivning.

Sertifisering

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før ønsket sertifiseringstidspunkt sende en e-post til miljofyrtarn@bym.oslo.kommune.no

Oslo kommune har både kommunale internsertifisører og private sertifisører. Bymiljøetaten fordeler oppdrag til sertifisørene. Virksomheten faktureres direkte av sertifisøren. Det er egne retningslinjer for kommunale virksomheter. Oslo kommune søker å holde kostnadene for sertifisering så lave som mulig. 

Les mer om rutiner, tildeling og priser for miljøfyrtårnsertifisering i Oslo her. 

Det avholdes årlige møter for sertifisørene.

Resertifisering

For å få tildelt sertifisør skal virksomhet eller konsulent i god tid før miljøfyrtårnsertifikatet går ut sende en e-post til miljofyrtarn@bym.oslo.kommune.no. Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering.

Før resertifisering skal virksomheten gjennomgå aktuelle sjekklister for resertifisering. Alt arbeid skal være ferdig, og alle relevante dokumenter skal være lastet opp på Miljøfyrtårnportalen senest to uker før sertifiseringsmøtet. Les mer om resertifisering hos Miljøfyrtårn her.

Utdeling av miljøsertifikater

Bymiljøetaten har koordineringsansvaret for Miljøfyrtårnsertifisering i kommunen, og står for den praktiske oppfølgingen av ordningen, med koordinering og utdeling av nye miljøsertifikater i fire ganger i året.

Bestilling av Miljøfyrtårninnramming til utdelingene: Lenke kommer

Kurs i miljørapport

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år. Oslo kommune arrangerer i denne forbindelse halvdags kurs i februar-mars. Alle sertifiserte virksomheter i Oslo får invitasjon.

Kontaktperson i Bymiljøetaten

Kristin Sandaker 
kristin.sandaker@bym.oslo.kommune.no 
telefonnummer 21 80 21 80476 05 753