Til innhold

Bli oljefri

Det er varslet et forbud mot å bruke fossil olje og parafin til oppvarming fra 2020. Bytt til fornybar varmekilde nå, og få støtte fra Klima- og energifondet i Oslo eller Enova.

Slik søker du om støtte til utfasing av oljefyr

Borettslag og sameier kan søke om to ulike støtteordninger:

For å få vite mer om Oslo kommunes støtteordning ta kontakt på enøktelefonen: 22 92 14 00 eller på e-post: fondet@kli.oslo.kommune.no.

For å få vite mer om Enovas støtteordninger til bygg med 1-4 boenheter, ta kontakt på tlf: 08049 eller se www.enova.no.

 

10 gode grunner til å bytte ut oljefyren:

  • Hvis all oppvarming med fossil olje, gass og parafin opphører i Oslo, reduseres Oslos klimagassutslipp med 20 prosent.
  • Dersom man bytter ut i god tid før forbudet, vil man kunne få innvilget støtte fra ENOVA eller Oslo kommunes Klima- og energifond til fjerning av oljekjeler, oljetanker og til oppvarming med fornybar energi.
  • Fyring med fossilt brensel gir dårligere lokal luftkvalitet.
  • Å bytte ut oljefyren er et av de enkleste og billigste klimatiltakene Oslo by kan gjennomføre.
  • En gammel oljetank kan begynne å lekke og forurense grunn og grunnvann.
  • Det finnes mange gode alternativer til bruk av olje som oppvarming, som for eksempel varmepumpe og fjernvarme.
  • Fyringsolje vil mest sannsynlig bli dyrere i fremtiden.
  • En omlegging vil mest sannsynlig frigjøre arealer i bygget og kreve lite vedlikehold.
  • Man slipper å forholde seg til konsekvensene etter forbudet er innført.

Bakgrunnen for tiltaket

Oslo skal halvere klimagassutslippene innen 2020. For å nå målet har kommunen igangsatt en kampanje med mål om å kutte all fossil oppvarming innen 2020. Oslo kommune har kommet langt i å fase ut oppvarming med olje i egne bygg, og ønsker nå å jobbe sammen med byggeiere for å erstatte oljefyring med fornybar energi.

I tillegg til Oslos eget mål for utfasing av fossilt brensel i bygg, har Miljødirektoratet foreslått forskrift om forbud mot oljefyring. Det innebærer at fyring med fossil olje og parafin til oppvarming i private boliger, og som grunnlast eller hovedkilde i yrkesbygg, blir forbudt fra 1. januar 2020. Dette er et godt tidspunkt å skifte ut oljefyringen med fossilfrie alternativer, og slik bli med på jobben med å kutte klimagassutslippene i Oslo.