Til innhold

Tariffoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 er et hovedtariffoppgjør. Det vil si at i tillegg til spørsmål om justering av lønn, er tariffavtaler med utløp 30.04.2018 gjenstand for revisjon.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene KAH, Unio, Akademikerne og YS.

Tariffoppgjøret startet med overlevering av første krav/tilbud 11. april 2018. Frist for å komme frem til et forhandlingsresultat er 30. april 2018.

Enighet i meklingen mellom Oslo kommune og Akademikerne

Det ble kl. 01:00 torsdag 24. mai løsning i meklingen mellom Oslo kommune og Akademikerne. Partene har anbefalt et forslag fremlagt av mekler. Det blir dermed ingen streik torsdag morgen.

Forslaget er anbefalt av begge parter: Meklers forslag (PDF 0,1MB)

Etablering av konfliktberedskap

På grunn av brudd i forhandlingene med Akademikerne er oppgjøret gått til mekling. Oppstart av meklingen fant sted fredag 4. mai, og meklingsfristen utløper onsdag 23. mai
kl 24:00.

Dersom partene ikke skulle komme til et anbefalt forslag, vil en eventuell streik tidligst iverksettes fra arbeidstidens begynnelse torsdag 24. mai.

I vedlegget til rundskriv 12/2014 Tiltak i  forbindelse med arbeidskonflikter i Oslo kommune, er det fastsatt retningslinjer for håndtering av ulike prosesser i tilknytning til en arbeidskonflikt.
 

Spørsmål vedrørende forståelsen av rundskriv 12/2014 og heftet Tiltak i forbindelse med arbeidskonflikter i Oslo kommune kan rettes til spesialrådgiver Ingvild Elden tlf. 23 46 15 35 eller Jane Nysted tlf. 23 46 16 84 i Byrådsavdeling for finans.

Under meklingen foregår samtalene mellom partene via meklingsmannen. Vi gjør oppmerksom på at det ikke går ut konkret informasjon inntil meklingen er avsluttet. 

Delvis enighet i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Det ble enighet mellom Oslo kommune og KAH, UNIO og YS-K i tariffoppgjøret:

Enighetsprotokoll

Det ble konstatert brudd med Akademikerne. Oppgjøret mellom Oslo kommune og Akademikerne går dermed til megling. Oslo kommune er tilfredse med å ha oppnådd enighet med 3 av 4 forhandlingssammenslutninger og tar til etterretning at det viste seg å ikke være mulig å komme til enighet med Akademikerne.

Brudd protokoll

 

Tariffoppgjøret 2018 - Tredje krav/tilbud

Forhandlingssammenslutningene

Forhandlingssammenslutningene i Oslo kommune la frem deres tredje krav/tilbud torsdag 26. april kl. 13:30.

Forhandlingsfrist er 30. april kl. 24:00.

Tariffoppgjøret 2018 - Andre krav/tilbud

Oslo kommune

Oslo kommune la frem krav/tilbud nr. 2 fredag 20. april klokken 13:30.

Krav/tilbud nr. 2 fra Oslo kommune (PDF 0,5MB)

Forhandlingssammenslutningene

Forhandlingssammenslutningene la frem deres andre krav/tilbud onsdag 18. april kl. 13:30.

Tariffoppgjøret 2018 - Første krav/tilbud

Partene i Oslo kommune la frem sine første krav/tilbud onsdag 11. april kl. 14:00.

Oslo kommune

Forhandlingssammenslutningene

 

Gå til lønnstabell for Oslo kommune