Til innhold

Lønns- og arbeidsforhold

Om Oslo kommune som arbeidsgiver

Oslo kommune er en av Norges største arbeidsgivere med over 50 000 ansatte. Vi skal gjenspeile mangfoldet i byens befolkning. Kommunen er en trygg og velordnet arbeidsplass. Det gjelder blant annet forhold knyttet til arbeidstid og fleksitid, lønn, permisjonsordninger og omstillingsprosesser.

Alle kommunens virksomheter har IA-avtale. 

Finn lønnstrinn i lønnstabell

Oslo kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. I utlysningsteksten finnes som regel informasjon om lønnsnivå for den aktuelle stillingen.  Lønnsutvikling sikres gjennom tariffoppgjør og lokale forhandlinger. 

Kommunaldirektører og seksjonssjefer i byrådsavdelingene, samt alle virksomhetsledere, har egen avtale. 

Ser du etter lønnsrammer og stillingsregister?

Lønnsrammesystemet består av et stillingsregister, lønnsrammer og en lønnstabell. 

Tariffoppgjør 2018

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene:

Spørsmål om lønn?

Lønn utbetales senest 28. hver måned. Unntaket er Utdanningsetaten og Undervisningsbygg som har utbetalingsdato den 12. hver måned.

Ta kontakt med din nærmeste leder, om du allerede ansatt i Oslo kommune, og har spørsmål om lønn eller arbeidsforhold. 

Utviklingsmuligheter

Oslo kommune har spisskompetanse innen en rekke fagområder. Kommunens mange og varierte oppgaver gir muligheter til faglig og personlig utvikling i det daglige arbeidet.

Kompetanseutvikling brukes aktivt i kommunens kontinuerlige utviklings- og moderniseringsarbeid.  

Opplæringsbehov dekkes også ved interne og eksterne kurs/ utdanninger, eventuelt i kombinasjon med stipend- og permisjonsordninger.

Pensjon

Gjennom arbeidsgiveren Oslo kommune blir du medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning som gir deg en rekke fordeler. Les alt om pensjonsordningen på sidene til Oslo Pensjonsforsikring.

Lån

Ansatte har mulighet for gunstige lån. Les alt om lån på sidene til Oslo Pensjonsforsikring.

Forsikring

Ansatte omfattes av kommunens kollektive personalforsikringer: gruppeliv, yrkesskade og ulykkesforsikring på fritiden. Les alt om forsikring på sidene til Oslo Pensjonsforsikring.