Til innhold

Verdier og etikk

Verdier

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere med over 45 000 medarbeidere innen et bredt spekter av tjenesteområder. Verdiene våre skal gi retning til arbeidet vi gjør og for hvordan vi løser vårt samfunnsoppdrag. 

Vi skal være en åpen kommune som opptrer i samsvar med våre verdier:

 • Brukerorientering
 • Redelighet
 • Engasjement
 • Respekt

Etiske regler

Her kan du laste ned etiske regler for ansatte i Oslo kommune (PDF 0,8MB).

Oslo kommune har etiske regler som gjelder for alle ansatte. Formålet med disse er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder. Utdrag fra våre etiske regler:

 • Vi skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.
 • Vi skal utføre oppgaver og opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.
 • Vi skal møte innbyggere og brukere med respekt.
 • Faglig kunnskap og faglig skjønn skal ligge til grunn for alt vi gjør.
 • Vi skal være bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne.
 • Vi skal ikke motta gaver, provisjoner eller tjenester i forbindelse med tjenesteutøvelse, anskaffelser og kontraktsinngåelser.  
 • Vi skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger

Åpen kommune

Oslo kommune skal være en åpen kommune som opptrer i samsvar med kjerneverdiene brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt. 

Dette kan du lese mer om i vår "Vær åpen-plakat".