Til innhold

Standard kravspesifikasjoner Oslo kommune

Her finner du Oslo kommunes standard kravspesifikasjoner for formålsbygg, vedtatt av byrådet 20.8.15, sak 1076/15. Hver type bygg har en kravspesifikasjon med overordnede og funksjonelle krav. Kravspesifikasjonene er grunnlag for utarbeidelse av endelig kravspesifikasjon i det konkrete prosjektet, der kravspesifikasjonen tilpasses prosjektet og de tilpasninger som er åpent for i kravsettet.

I tillegg til standard kravspesifikasjon for den enkelte type bygg er det utarbeidet Tekniske og FDV-begrunnede krav for formålsbygg. Dette er en samling av de tekniske og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsbegrunnede krav som kommunale foretak som skal drifte bygget ved ferdigstillelse har til bygget for å sikre hensiktsmessig drift etter overtakelse. 

Standard kravspesifikasjoner

Standard kravspesifikasjon for barnehage (ODT 424KB) 

Standard kravspesifikasjon for barnehage (PDF 570KB) 

Standard kravspesifikasjon for omsorg+ (ODT 465KB) 

Standard kravspesifikasjon for omsorg+ (PDF 652KB) 

Standard kravspesifikasjon for omsorgsbolig (ODT 538KB) 

Standard kravspesifikasjon for omsorgsbolig (PDF 544KB) 

Standard kravspesifikasjon for skoleanlegg (ODT 588KB) 
Oppdatert 13.03.2016 for feil i kap 5.7, krav 283

Standard kravspesifikasjon for skoleanlegg (PDF 852KB) 
Oppdatert 13.03.2016 for feil i kap 5.7, krav 283

Standard kravspesifikasjon for sykehjem (ODT 723KB) 

Standard kravspesifikasjon for sykehjem (PDF 588KB) 

Standard kravspesifikasjon for utleiebolig (ODT 1,3MB) 

Standard kravspesifikasjon for utleiebolig (PDF 589KB) 

Retningslinjer for LAN design (PDF 1MB)

Tekniske og FDV-begrunnede krav

Tekniske og FDV-begrunnede krav (ODT 2MB) 

Tekniske og FDV-begrunnede krav (PDF 1,3MB) 

Vedlegg tekniske og FDV-begrunnede krav (ZIP 16,4MB)

Forslag til forbedringer?

Alle standard kravspesifikasjoner vil revideres jevnlig. Dersom du har forslag til forbedring eller forenkling av kravspesifikasjonene kan forslag om dette merkes med «Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg» og sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no

Dersom du har spørsmål om kravspesifikasjonen i et bestemt prosjekt, må oppdragsgiver kontaktes i henhold til føringer i det aktuelle konkurransegrunnlaget.

Historiske kravspesifikasjoner

Tidligere kravspesifikasjoner finner du på FKOK.no.