Til innhold

Etiske krav ved vareanskaffelser

Kommunens standardkontrakter gir oss adgang til å gjennomføre kontroller og revisjoner både hos hovedleverandøren og deres underleverandører inkludert produksjonsenhetene.

Vi gjennomfører risikovurderinger for å avdekke risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og ILO kjernekonvensjoner, og iverksetter tiltak som skal forbedre arbeidsforholdene i leverandørkjeden og redusere risiko for fremtidige brudd.

Der risikoen for brudd er særlig høy kan kommunen også benytte kvalifikasjonskrav i anskaffelsesprosessen for å sikre at leverandører som deltar i konkurransen er i stand til å oppfylle etiske krav i kontrakten. For å bli kvalifisert til konkurransen kreves det at leverandøren har et kvalitetssikringssystem som muliggjør systematisk oppfølging av arbeidet med å verifisere etterlevelse av etiske krav i hele leverandørkjeden og kan dokumentere sporbarhet for varene i kontrakten.