Til innhold
Folkehelse

Barnehjernevernet

«Barnehjernevernet» er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Om tjenesten:

Tjenestene skal ha et felles kunnskapsgrunnlag, komme inn tidlig og sette inn tilstrekkelig hjelp slik at tilbakefall hindres. Det er valgt strategier og tiltak på ulike nivåer, der medvirkning, lederforankring, kompetanseheving, helhetstenking gjennom samarbeid og samhandling, samskaping og dokumentasjon er sentrale grep.  

Barnevernets verdigrunnlag er bygget på erfaringer fra utviklingsarbeid Mitt Liv:

  • Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt.
  • Barn og unge er like mye verdt som voksne.
  • Barn og unge trenger kjærlighet og må bli trodd på og tatt på alvor.

Barnehjernevernet skal bidra til at barn vet:  

  • hvilke rettigheter de har
  • hva som er normalt og ikke
  • hva barnevernet er
  • at det er hjelp å få

Strategi: 

FNs barnekonvensjon står sentralt i Barnehjernevernet, og representerer både verdi – og handlingsgrunnlag. Det er utformet en strategi for Barnehjernevernet, etablert en utviklingsgruppe og et samarbeid knyttet til etablering av felles kompetanseplattform for Barnehjernevernet. 

Bydeler og etater skal følge opp arbeidet i 2018, og støtte Barnehjernevernets utviklingsarbeid.

Barnehjernevernet - strategi og tiltak 2017 - 2019

 

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Karin Gustavsen
E-post: karin.gustavsen@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 464 22 897