Til innhold

Flytte til Oslo?

Velkommen til Oslo!

Oslo kommune er delt inn i 15 bydeler. Det er kun enkelte tjenester som er organisert under bydel, og hvis du lurer på hvilken bydel du tilhører, kan du finne ut av dette i bydelsvelgeren vår.

Har du husket å melde flytting?

Husk å melde flytting til Folkeregisteret. 

Har du barn?

Helsestasjon

Når du flytter mellom kommuner i Norge er du selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om at du har flyttet til Oslo kommune. Finn ut hvilken helsestasjon du tilhører.

Barnehage

Skal du flytte til Oslo må du huske at søknadsfristen til hovedopptaket for barnehageplass er 1. mars. Det tildeles plasser hele året, men det er få plasser ledige utenom hovedopptaket. Du får ikke automatisk tildelt ny barnehageplass i ny kommune. Les mer om barnehageplass i Oslo kommune.

Skole

Hvis du har barn i skolen og skal flytte til Oslo kommune må du sjekke ut hvordan du gjør det med skoleplass. Les mer om skoleplass i forbindelse med flytting til Oslo kommune.

I Oslo heter SFO Aktivitetsskolen (AKS). Les mer om Aktivitetsskolen, og søk plass dersom du ønsker det.

Kollektivtrafikk

I Oslo er det Ruter som driver kollektivtrafikktilbudet. Les mer om billetter og tilbud på ruter.no.

Bil og parkering

Les mer om parkering i Oslo kommune.

Avfall og kildesortering

Hvordan avfallsinnsamlingen organiseres er opp til hver enkelt kommune. Det kan derfor være greit å sette seg inn i hvordan du kildesorterer, og hvor du kan kvitte deg med forskjellige typer avfall i Oslo. Les mer om kildesorteringssystemet til Oslo kommune.