Til innhold

Flytte til Oslo?

Velkommen til Oslo!

Oslo kommune er delt inn i 15 bydeler. Det er kun enkelte tjenester som er organisert under bydel, og hvis du lurer på hvilken bydel du tilhører, kan du finne ut av dette i bydelsvelgeren vår.

Har du husket å melde flytting?

Husk å melde flytting til Folkeregisteret. 

Har du barn?

Helsestasjon

Når du flytter mellom kommuner i Norge er du selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om at du har flyttet til Oslo kommune. Finn ut hvilken helsestasjon du tilhører.

Barnehage

Barn har lovfestet rett til barnehageplass i kommunen der barnet bor. Alle kan søke om barnehageplass i Oslo, men barnet må ha bostedsadresse i Oslo ved oppstartsdato. Det er ingen automatisk overflytting av barnehageplass mellom kommuner, så du må selv søke om plass og vente på tilbud.

Les mer om barnehageplass i Oslo kommune.

Skole

Hvis du har barn i skolen og skal flytte til Oslo kommune må du sjekke ut hvordan du gjør det med skoleplass. Les mer om skoleplass i forbindelse med flytting til Oslo kommune.

I Oslo heter SFO Aktivitetsskolen (AKS). Les mer om Aktivitetsskolen, og søk plass dersom du ønsker det.

Kollektivtrafikk

I Oslo er det Ruter som driver kollektivtrafikktilbudet. Les mer om billetter og tilbud på ruter.no.

Bil og parkering

Les mer om parkering i Oslo kommune.

Avfall og kildesortering

Hvordan avfallsinnsamlingen organiseres er opp til hver enkelt kommune. Det er obligatorisk å kildesortere i Oslo. Det kan derfor være greit å sette seg inn i hvordan du skal kildesortere i Oslo, og hvor du kan kvitte deg med forskjellige typer avfall i Oslo. Les mer om kildesorteringssystemet til Oslo kommune. 

Som privatperson boende i Oslo kan du levere ditt eget avfall til gjenbruksstasjonene gratis. Du må ha din egen gjenbruksID som viser at du har rett til å levere avfall uten å betale. Les mer om GjenbruksID.