Til innhold

Enslige mindreårige

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Oppfølgingen av enslige mindreårige søkere (EMA) er fordelt mellom den statlige barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Bufetat har ansvar for mindreårige under 15 år, mens UDI har ansvar for mindreårige mellom 15 og 18 år. Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år får tilbud om å bo i egne mottak eller avdelinger som er tilpasset behovene deres. 

UDI har ansvar for tilstrekkelig mottakskapasitet i avlastnings- og ordinære mottak. Barneverntjenesten kan ha et kortvarig akuttansvar. EMA under 15 år blir prioritert for registrering og innkvarteres i omsorgssentre i regi av Bufetat 

Representant for enslige mindreårige asylsøkere

Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppnevner en representant til den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst. Dette er en vergeordning som er forsterket og tilpasset den første fasen den mindreårige asylsøkeren er i landet og fram til asylsøknaden er avklart.

Når barnet får innvilget opphold og blir bosatt i en kommune oppnevnes det en verge i likhet med andre barn som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Ønsker du å bli verge? Kontakt Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Bosetting og integrering av enslige mindreårige

Oslo har bosatt cirka 20 enslige mindreårige flyktninger (EM) hvert år i flere tiår. I 2015 økte tallet til 40, i 2016 til 190, og for 2017 har IMDi antydet et omfang på 330 enslige mindreårige. Avhengig av alder og behov bosettes barna i institusjon, bofellesskap eller fosterhjem.

Dette er unge mennesker som erfaringsmessig har ekstra behov for støtte og et godt nettverk i en avgjørende del av livet. Unge flyktninger som får nødvendig hjelp vil lettere kunne integreres i det norske samfunnet, fordi det har vært deres omgivelser i oppveksten.  

Derfor er kommunens hovedfokus på oppgaver knyttet til skole- og fritidstilbud, nettverksbygging og etter hvert studier eller jobb. Barna og ungdommene skal få tiltak som etter hvert gjør dem i stand til å klare seg på egen hånd.

 

Mer om flyktninger og integrering

Ankomst, registrering og mottak

Bosetting og integrering

Asylsøkere og flyktninger i tall og fakta

Hvordan kan jeg bidra?