Til innhold

Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede


Susanna Arzani

Utvalgssekretær, juridisk rådgiver

Telefon: 477 01 709

E-post:

Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Klagenemda for transportsaker for forflytningshemmede behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd. Nemnda behandler utelukkende kommunale klager på TT-kort og HC-parkeringsbevis. Klageordningen er kommuneinternt og eksisterer ved siden av andre klageordninger som finnes i kommunal sektor.

Klagenemnda velges av Oslo bystyre for den kommunale valgperioden. Nemnda består av fire faste medlemmer hvorav minst ett medlem må være jurist, samt at ett medlem skal ha medisinsk kompetanse.

Samtlige saker som behandles i nemnda er unntatt offentlighet, og publiseres ikke på internett.

Regelverk og rapporter

Møteplan for klagenemnda andre halvår 2018

  • Onsdag 29. august 2018
  • Onsdag 26. september 2018
  • Onsdag 24. oktober 2018
  • Onsdag 21. november 2018
  • Onsdag 12. desember 2018

Medlemmer

Verdich, Mona (Høyre)

Leder av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Aslaksen, Aslak (Høyre)

Medlem av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Kristiansen, Jørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede