Til innhold

Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Susanna Arzani

Utvalgssekretær, juridisk rådgiver

Telefon: 477 01 709

E-post:

Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Klagenemda for transportsaker for forflytningshemmede behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd. Nemnda behandler utelukkende kommunale klager på TT-kort og HC-parkeringsbevis. Klageordningen er kommuneinternt og eksisterer ved siden av andre klageordninger som finnes i kommunal sektor.

Klagenemnda velges av Oslo bystyre for den kommunale valgperioden. Nemnda består av fire faste medlemmer hvorav minst ett medlem må være jurist, samt at ett medlem skal ha medisinsk kompetanse.

Samtlige saker som behandles i nemnda er unntatt offentlighet, og publiseres ikke på internett.

Regelverk og rapporter

Møteplan for klagenemnda første halvår 2018

  • Onsdag 24. januar 2018
  • Onsdag 28. februar 2018
  • Onsdag 4. april 2018
  • Onsdag 9. mai 2018
  • Onsdag 13. juni 2018

Medlemmer

Verdich, Mona (Høyre)

Leder av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Aslaksen, Aslak (Høyre)

Medlem av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Kristiansen, Jørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede