Til innhold

Oslo kommune søker digitale hoder

Utviklings- og kompetanseetaten er en viktig bidragsyter i Oslo kommunes digitale transformasjon. Til dette trenger vi flere kompetente og framoverlente medarbeidere. Søknadsfristen for alle stillingene er 15. november.

Ledige stillinger hos Utviklings- og kompetanseetaten

Innkjøpsrådgivere

Vil du være med å lede og gjennomføre anskaffelser av konsernovergripende rammeavtaler og strategiske IT- avtaler? Vi søker to dyktige innkjøpsrådgivere. Stillingene krever erfaring med anskaffelsesprosesser og prosjektledelse.

Løsningsarkitekter

Vi søker to løsningsarkitekter til etablering av tjenestearkitektur, legge premisser for integrasjonsarkitektur og sørge for at tjenester etableres helhetlig og konsistent.

Programleder 

Programlederen vil lede IT-rettede programmer innen blant annet systemkonsolidering, systemdrift og tjenesteutvikling. Stillingen krever et strategisk blikk, evne til å gå inn i business case og planverk. Du må også ha en stor gjennomføringsevne i implementering.

Senior prosjektledere 

Senior prosjeklederne vil kontrollere og styre komplekse prosjekter med ulike aktører, prosjektplanlegging og gjennomføring basert på UKEs standard metodeverk.

RPA-utviklere

Bli med å designe og utvikle automatiserte prosesser, basert på kartlagte forretningsbehov og eksisterende prosesser. Vi søker fem RPA-utviklere. Stillingene krever erfaring med strukturert programmering og interesse for brukerdialog.

Rådgiver kontroll

Vi trenger deg til stedlig kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på kommunens samkjøpsavtaler og videreutvikling av system for kontraktsoppfølging.

Rådgiver samfunnsansvar bygg/anlegg

Som rådgiver for samfunnsansvar i bygg/anlegg vil du utarbeide og vedlikeholde felleskrav for miljøvennlige kommunale anskaffelser innen bygg og anlegg.

Rådgiver avtaleforvaltning IT

Har du erfaring med anskaffelsesprosesser og prosjektledelse? Hos oss vil du styre og forvalte konsernovergripende rammeavtaler. 

Rådgiver avtaleforvaltning økologi og miljø

Som rådgiver i avtaleforvalting innen økologi og miljø vil du styre og forvalte konsernovergripende rammeavtaler. Stillingen krever erfaring med anskaffelsesprosesser og prosjektledelse.

Seksjonsleder innholdsdesign

Vi søker en erfaren, fremtidsrettet, nytenkende og engasjert kandidat til å lede arbeidet med å levere nyttig og brukervennlig innhold i kommunens overordnede kommunikasjonskanaler.

Sikkerhetsansvarlige

I denne stillingen vil du og dine kolleger fasilitere ROS-analyser og håndtere sikkerhetsvarsler, sårbarheter og hendelser i henhold til inngåtte avtaler. Vi søker tre sikkerhetsansvarlige. Stillingene krever erfaring med trusselmodellering, risikoanalyser og sårbarhetshåndtering.

Sikkerhetsansvarlige i CSIRT

Vi trenger dere til operasjonalisering av CSIRT-funksjonen, håndtering av sikkerhetsvarsler og sårbarheter og sørge for at IT-plattform er innenfor akseptabelt risikonivå. Vi søker tre sikkerhetsansvarlige i CSIRT. 

Systemarkitekter

Er du én av de to systemarkitektenr vi leter etter? Systemarkitektene våre vil jobbe med forvaltning og videreutvikling av kommunens tjeneste- og integrasjonsplattform. Stillingene krever god faglig og forretningsmessig forståelse og erfaring med design og utvikling av virksomhetskritiske løsninger.

Tjenesteledere

Som tjenesteleder vil du utvikle og videreutvikle relevante, forståelige og lett tilgjengelige tjenester. Du vil ha totalansvar for omsetning og inntjening. Vi søker tre tjenesteansvarlige. Stillingene krever kommersiell og teknologisk forståelse, genuin interesse for sluttbrukere og teft for trender.

Kurskoordinator

Som kurskoordinator vil du utarbeide, planlegge og tilrettelegge kursgjennomføring på en profesjonell måte og bidra til gode kundeopplevelser. Du må ha erfaring med kurskonseptualisering innen ulike kanaler som e-læring, nanolæring og lignende. 

 

Om Utviklings- og kompetanseetaten

Utviklings- og kompetanseetaten er Oslo kommunes interne tjenesteleverandør. Våre 350 ansatte leverer en bredde av tjenester til kommunens 50 ulike virksomheter og innbyggerne innen blant annet prosjektledelse, IT, anskaffelser, organisasjonsutvikling, lederstøtte, rekruttering, lønn, regnskap og kommunikasjon.

Vi er en viktig bidragsyter i Oslo kommunes digitale transformasjon: Å gi innbyggere og næringsliv et heldigitalt møte med kommunen gjennom smartere, mer effektive, mer samordnede og universelt utformede tjenester. Og vi har et særskilt ansvar for å sørge for at kommunens 53.000 ansatte får tilgang til moderne og effektive verktøy, slik at mest mulig tid kan brukes på å innfri målbildet mot innbyggerne.

For å være rustet til å svare på akselererende krav fra digitaliseringen, har etaten gjennomført et organisasjonsutviklingsprosjekt, og bygger organisasjonen på nytt. Tjenester står i sentrum, og vi legger vekt på forretningsorientert dialog og tjenesteutvikling. Vi tar mål av oss til å besitte og spre beste praksis innen en bredde av satsingsområder.

Les mer om Utviklings- og kompetanseetaten her.