Til innhold

Undervisningsbygg Oslo KF

Kontaktinfo

Telefon
23 06 09 70

Send e-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Besøksadresse
Grensesvingen 7, 0661 OSLO

Postadresse
Postboks 6473 Etterstad, 0605 OSLO

Om Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo.

Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med nærmere 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Cirka 85 000 elever og 13 000 ansatte bruker daglig Undervisningsbyggs lokaler.

Årlig bygger Undervisningsbygg for over to milliarder kroner, og investeringene gjelder både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Samtidig er det å sikre riktig, enhetlig og effektiv drift og vedlikehold av bygningsmassen en viktig oppgave.

Tilbud og tjenester

Ledergruppen

Administrerende direktør

Rigmor Helene Hansen

Mobilnummer: 901 90 725

E-post: rigmor.hansen@ubf.oslo.kommune.no

Pressekontakt, kommunikasjonsdirektør

Marit Thorsen

Mobilnummer: 951 88 886

E-post: marit.thorsen@ubf.oslo.kommune.no

Organisasjonsdirektør

Kirsti Olsen

Mobilnummer: 450 02 384

E-post: kirsti.olsen@ubf.oslo.kommune.no

Økonomidirektør

Ewa Maria Solhaug

Mobilnummer: 909 82 398

E-post: ewa.solhaug@ubf.oslo.kommune.no

Avdelingsdirektør innkjøp, kontrakt og juridiske forhold

Terje Stepaschko

Mobilnummer: 992 90 829

E-post: terje.stepaschko@ubf.oslo.kommune.no

Avdelingsdirektør prosjektavdelingen

Kjetil Asklien

Mobilnummer: 982 30 067

E-post: ketil.asklien@ubf.oslo.kommune.no

Eiendomsdirektør

Tore Fredriksen

Mobilnummer: 907 42 797

E-post: tore.fredriksen@ubf.oslo.kommune.no

For leverandører og samarbeidspartnere

Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK)

Organisasjonsnummer: 984 070 659

Fakturaadresse: Undervisningsbygg Oslo KF, Oslo kommune Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo

Undervisningsbyggs anbudskonkurranser på Doffin