Til innhold

Vil du bli kursleder? «Takk, bare bra…» (Tbb) 4-dagerskurs

Arrangementsinformasjon

Dato

Mandag 15. oktober

Tid

09:00-17:00

Sted

Trondheimsveien 235, bygg 8 og 21, 0586 OSLO

Om aktiviteten

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kognitivt basert kurs i forebygging og mestring av depresjon hos eldre. 

Kurslederopplæringen vil gi deg kompetanse/sertifisering til selv å holde kurs i forebygging og mestring av depresjon hos eldre. Kurset «Takk, bare bra …» (Tbb) er utviklet på grunnlag av kunnskap og erfaring fra «Kurs i depresjons-mestring» (KiD) og er spesifikt rettet mot personer over 60 år.

Depresjon hos eldre blir ikke så lett fanget opp i systemet. Dels fordi depresjon ofte maskeres av den eldre selv som fysiske plager og dels fordi depresjon kan forveksles med en demenstilstand og dermed ikke bli behandlet. For mange eldre er det å snakke om psykiske plager forbundet med skam, det oppleves som tabubelagt og blir derfor vanskelig å snakke om.

Det er et stort behov for kunnskap om depresjon/angst hos eldre. På dette kurset vil du lære om psykoedukative- og kognitive metoder, samt elementer av mindfulness.

Tbb er evaluert av 1.amanuensis professor Ph. d. Hege Bøen. Resultatene fra kvalitative analyser tyder på at kursene har en signifikant og god effekt på depresjon, emosjonelt stress, livskvalitet og sosial støtte. Det generelle inntrykket fra kvalitative analyser viser at eldre er meget godt fornøyd med kurset og at det har vært nyttig, relevant og til hjelp for dem.

Målgruppe

Helsepersonell med minimum treårig helse/sosial faglig høyskoleutdannelse. Deltakere med godkjent KiD kurs, kan delta de to første dagene.

For å bli sertifisert kursleder for Tbb forutsettes det at deltagerne etter endt kurs gjennomfører en egen gruppe i løpet av 2018. 

Det blir tilbud om veiledning fra arrangør.

Kurset er utviklet av:
Professor i psykiatri, dr. med. Odd Steffen Dalgard og psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut Anne Nævra.

Velkommen!

Datoer

15.10, 16.10, 17.10, 18.10.

kl. 09:00-16:00, bygg 8, Aker helsearena, Aker sykehusområde.          

For mer informasjon om kurset

Senter for fagutvikling og forskning

Synøve Minde

E-post: synove.minde@hel.oslo.kommune.no

Tlf: 900 68 038

Annika Borg Diesen

E-post: annikaborg.diesen@sye.oslo.kommune.no

Tlf: 913 14 32

Pris og påmelding

Pris:

Kr 3500 kr inkl. kursmateriell er for de utenfor Oslo kommune. Ansatte i Oslo kommune får gratis deltakelse på kurs, men betaler 300 kr for kursbok, og 100 kr for kursperm. Det serveres lettere lunsj.

Påmelding:

Meld deg på kurset

Det er begrenset med plasser på kurset. Bindende påmelding.