Til innhold

TVERRFAGLIG FORDYPNINGSKURS/VIDEREUTDANNING I DEMENS «Å LEVE MED DEMENS I HVERDAGEN»

Arrangementsinformasjon

Sted

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO
Senter for fagutvikling og forskning/USHT Oslo, bygg 8 på Aker sykehus

Om aktiviteten

Over 7 kursdager lærer du om:

  • Demensformer, symptomer og kommunikasjon
  • Medikamentell behandling
  • Miljøbehandling, demensvennlige fysiske   omgivelser og velferdsteknologi
  • Det kulturelle, sosiale og åndelige miljø
  • Tillitsskapende tiltak
  • Juridiske og etiske utfordringer 
  • Ernæring, fysisk aktivitet
  • Pårørendes situasjon
  • Kunnskapsbasert praksis 

Mål

Økt kunnskap om demens for å være bedre rustet til å møte personer med demens.

Målgruppe

Ansatte på sykehjem, dagsentra, eldresentra, i hjemmebasert tjenester, på helsehus, sykehus og i bolig for utviklingshemmede.

Studieopplegg 

Kursserien legger vekt på praksisnær undervisning, og den enkelte kurssamling følges opp med skriftlige refleksjonsoppgaver som skal innleveres til hver kursdag. Arbeidsplassen må legge til rette for at kursdeltakeren kan få gjennomført oppgavene. 

Langsiktig kompetanseheving

Kurset arrangeres årlig. Tjenestestedene anbefales derfor å sende noen ansatte hvert år, og slik få en stadig større gruppe ansatte med nødvendig fordypningskompetanse i demens.

Bakgrunnskunnskap 

For fullt utbytte av et kurs på dette nivået bør deltakerne ha basiskunnskap om demens tillært gjennom sin helseutdanning, gjennom mange års arbeid daglig kontakt med bruker/ pasient eller for eksempel Demensomsorgens ABC. De bør også stå i daglig kontakt med pasient /bruker. For ansatte med et annet morsmål enn norsk, forutsettes det et norsk språknivå både muntlig og skriftlig som gir mulighet for teoretisk læring og gjennomføring av de skriftlige arbeidsoppgavene.

Godkjenning og videreutdanning 

Fullført kurs gir kursbevis og er godkjent som tellende til klinisk stige i relevante fagforbund. Senteret har gjennom flere år hatt en avtale med Høgskolen i Sørøst-Norge om å kunne avlegge eksamen for å få studiepoeng (tre ukers hjemmeeksamen). Avtalen er pt. under revidering, vi håper at ordningen vil fortsette. Fullført kurs og bestått eksamen vil i så fall gi  10 studiepoeng, som del av en videreutdanning/ mastergrad for høyskoleutdannede og som frittstående studiepoeng for utdannede fra videregående. 

Kurset kan gi 10 studiepoeng.

 

Pris og påmelding

Pris:

Gratis for ansatte i Oslo-både ved kommunale og private virksomheter. For ansatte fra andre kommuner kr 5 000,- (maks.10 deltakere)

Påmeldingsfrist:

Påmeldingsfristen er passert onsdag 15. august.

Påmelding:

Før du melder deg på kurset er det viktig at du leser kursinvitasjonen nøye (se linken ovenfor) slik at du er forberedt på hva det innebærer.

Meld deg på Tverrfaglig fordypningskurs/videreutdanning i demens - «Å leve med demens i hverdagen»