Til innhold

Presentasjon av "Nasjonal faglig retningslinje for demens"

Arrangementsinformasjon

Dato

Fredag 28. september

Tid

11:00-13:30

Sted

Hausmannsgate 7, 0186 OSLO
Oslo Røde Kors' kurslokaler

Om aktiviteten

Invitasjon til presentasjon av "Nasjonal faglig retningslinje for demens", på invitasjon fra Helsedirektoratet.

Det vil bli grundig presentasjon av retningslinjene og mulighet for spørsmål.

Målgruppe

Ledere og fagutviklingssykepleiere i bydelene, fastleger, seniorveiledere, demenskoordinatorer og demensteam, sosionomer/NAV, ledere for/ansatte i arbeidslag demens, Alma-kontakter, institusjonssjefer og fagansvarlige/ kvalitetsledere i helsehus og langtidshjem.

Program

11:00-11:45: Lunsj
11:45-12:30: Innlegg, del 1: Hovedinnlegg
12:30-12:45: Pause
12:45-13:30: Innlegg, del 2: Supplerende info, mulighet for spørsmål mv.

Bidragsytere er Hilde Heimli (dr. philos) og Jørgen Wagle (ph.d.) fra Aldring og helse, som begge har vært prosjektledere for retningslinjene.

Pris og påmelding

Arrangør:

Arrangementet er støttet av Fylkesmannen, og organiseres av Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten, Oslo kommune.

Pris:

Arrangementet er gratis.

Påmeldingsfrist:

Fredag 14. september

Påmelding:

Meld deg på