Til innhold

Kurs: Demensvennlige fysiske omgivelser og universell utforming - Tverrfaglig fordypningskurs/videreutdanning

Arrangementsinformasjon

Dato

Torsdag 20. september

Tid

08:00-15:00

Sted

Trondheimsveien 235, bygg 8 og 21, 0586 OSLO

Om aktiviteten

Over 3 kursdager lærer du om:

  • Det fysiske miljøet
  • Krav til universell utforming
  • Alders og demensvennlig by
  • Konsekvenser av demenssykdom
  • Syns- og hørselstap
  • Demensvennlige fysiske omgivelser som miljøbehandling
  • Fysiske omgivelser og psykososiale behov
  • Eksempler fra hjemme-tjeneste, sykehjem og sykehus

Datoer: 20.9, 25.10, og 15.11 2018, samt en individuell telefon-veiledning etter siste kursdag.

Tid: Kl. 08:00-15:00

Sted: Senter for fagutvikling og forskning, Aker sykehus, Trondheimsveien 235

Kursleder: Sigrid Aketun, Senter for fagutvikling og forskning
E-post: sigrid.aketun@sye.oslo.kommune.no

Mål

Økt kunnskap og forståelse om hvorfor og hvordan demensvennlige fysiske omgivelser og universell utforming kan bidra til mestring, velvære, aktivitet og livskvalitet for personer med kognitiv svikt, med demens i dagliglivet.

Målgruppe

Ledere og ansatte i hjemmetjeneste, langtidshjem, omsorgsboliger, eldresentre, senior-sentre, helsehus, dagaktivitetstilbud, kommunal akutt døgnenhet, rehabiliteringsavdelinger, sykehus.

Studieopplegg

Kursserien legger vekt på praksisnær undervisning. Kurset følges opp med telefonveiledning etter kursdag 3. Mellom hver kursdag skal det leveres skriftlige oppgaver. Arbeidsplassen må legge til rette for at deltakeren kan gjøre oppgaver. 

Langsiktig kompetanseheving

Kurset arrangeres årlig. Tjenestestedene anbefales derfor å sende noen medarbeidere hvert år, og slik få stadig flere medarbeidere med kompetanse i demensvennlige fysiske omgivelser.

Bakgrunnskunnskap

For fullt utbytte av et kurs på dette nivået bør deltakerne ha basiskunnskap om demens, tillært gjennom sin helseutdanning eller mange års arbeid med personer med kognitiv svikt og demens. For ansatte med et annet morsmål enn norsk, forutsettes det et norsk språknivå både muntlig og skriftlig som gir mulighet for teoretisk læring og gjennomføring av arbeidsoppgavene.

Godkjenning og videreutdanning

Fullført kurs gir kursbevis og er godkjent som tellende til klinisk stige i relevante fagforbund. Senteret har hatt en avtale med Høgskolen i Sørøst-Norge om å kunne avlegge eksamen for å få studiepoeng (tre ukers hjemmeeksamen). Avtalen er pt. under revidering. Vi håper at ordningen vil fortsette. Fullført kurs og bestått eksamen vil kunne gi 5 studiepoeng, som del av en videreutdanning/ mastergrad for høyskoleutdannede og som frittstående studiepoeng for utdannede fra videregående.

Pris og påmelding

Pris:

Gratis for ansatte i Oslo - både ved kommunale og private virksomheter. For ansatte fra andre kommuner eller virksomheter kr 5 000.

Påmeldingsfrist:

Onsdag 12. september

Påmelding:

Meld deg på kurset