Til innhold

Fagdag: "Hvordan sikre meningsfulle dager for hjemmeboende personer med demens?"

Arrangementsinformasjon

Dato

Onsdag 24. januar

Tid

08:00

Sted

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO
Aker sykehus, Kirurgisk auditorium, bygg 11 (ved hovedinngangen)

Om aktiviteten

Målet med fagdagen: Lære om personer med demens sine opplevelser av å delta på organiserte dagaktiviteter, de ansattes essensielle rolle samt aktivitet sett i lys av personsentrert omsorg, aktivitetsteori (prinsipper og eksempler) og om hvordan intervenere når hverdagsaktiviteter trues av sykdom/demens/funksjonsnedsettelser.

Målgruppe: De som jobber med dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens, på lavterskeltilbud, dagsenter, seniorsenter, med Aktivitetsvenn-ordningen, i demensteam, i arbeidslag demens eller tilsvarende.

Pris og påmelding

Arrangør:

Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo

Påmeldingsfrist:

Onsdag 17. januar

Påmelding:

Meld deg på kurset