Til innhold

Ekstra oppstartseminar Demensomsorgens ABC

Arrangementsinformasjon

Dato

Torsdag 24. mai

Tid

09:00-15:00

Sted

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO
Kirurgisk auditorium, Aker sykehus

Om aktiviteten

Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap. «Demensomsorgens ABC» er en bedriftsintern opplæring om demens, og om behandling og omsorg for personer med demens. I vår setter vi opp et ekstra oppstartsseminar for dere som ønsker å starte opp med denne opplæringen!

Kontaktinformasjon

Turid Hauge
Telefon: 993 26 643

Pris og påmelding

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

Påmeldingsfristen er passert fredag 18. mai.

Påmelding:

Meld deg på oppstartseminaret