Til innhold

Demensomsorgens ABC, fagseminar 4

Arrangementsinformasjon

Dato

Tirsdag 6. mars

Tid

09:00

Sted

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO
Kirurgisk auditorium, Aker sykehus

Om aktiviteten

Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap. «Demensomsorgens ABC» er en bedriftsintern opplæring om demens og behandling og omsorg for personer med demens. Fagseminar 4 er for deltakere som er i gang med opplæringen.

Kontaktinformasjon

Turid Hauge
Telefon: 993 26 643

Pris og påmelding

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 27. februar

Påmelding:

Meld deg på fagseminaret