Til innhold

Demensomsorgens ABC, fagseminar 3. For ansatte på langtidshjem

Arrangementsinformasjon

Dato

Torsdag 3. mai

Tid

09:00

Sted

Trondheimsveien 235, 0586 OSLO
Kirurgisk auditorium, Aker sykehus

Om aktiviteten

Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap. «Demensomsorgens ABC» er en bedriftsintern opplæring om demens, og om behandling og omsorg for personer med demens. Fagseminar 3 er for deltakere som allerede er i gang med opplæringen. Denne dagen er for ansatte på langtidshjem.

Kontaktinformasjon

Turid Hauge
Telefon: 993 26 643

Pris og påmelding

Påmeldingsfrist:

Torsdag 26. april

Påmelding:

Meld deg på fagseminaret