Til innhold

Sykkelvei med fortau Ring 3, Universitetskrysset - Bergkrysset