Til innhold

Kurs i innsendt plan

Arrangementsinformasjon

Dato

Mandag 5. februar - tirsdag 6. februar

Tid

Hele dagen

Sted

Haakon VIIs gate 9

Om aktiviteten

Plan- og bygningsetaten inviterer forslagsstillere og fagkyndige til todagerskurset «Komplett innsendt plan». Målet er at dere etter deltakelse på kurset skal få en bedre forståelse av hvordan en planprosess bør være, og derfor oppleve en raskere, enklere og bedre prosess.

Kurset på to dager går gjennom de ulike plannivåene og plantypene vi finner i plan- og bygningsloven, samt Oslomodellen som søker å forenkle dette. I tillegg vil vi gå igjennom det viktigste veiledningsmateriale som vi har utarbeidet og som vi ser dere kan ha nytte av i planprosessen. Vi vil også gi dere en grundig gjennomgang av hele planprosessen, fra anmodning om oppstartsmøte til ferdig vedtatt plan.

I tillegg til foredrag av enhetsledere fra Plan- og bygningsetaten, blir det praktisk arbeid med oppgaver og diskusjoner innenfor de ulike temaene kurset berører.
Det vil bli satt av god tid til å svare på generelle spørsmål.

Kurset er lagt opp til at forslagsstillere deltar kun første kursdag og at fagkyndige deltar begge dager. Med forslagsstiller mener vi den som formelt fremmer et planforslag, ofte eiendomsutvikler/grunneier. Fagkyndige er den som utarbeider planforslaget for forslagsstiller, og som presenterer forslagsstiller i den praktiske gjennomføringen av planprosessen.

Program

Dag 1: 5. februar 2018, 9:00-16:00

(for forslagsstillere og fagkyndige)

Program dag 1:

 • Statlige og kommunale føringer for reguleringsplaner
 • Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030
 • Oslo-modellen
 • Planprosessen i Oslo kommune, herunder:
  • Roller i planprosessen
  • Dialog
  • Krav til kart og bestemmelser
  • Rekkefølgekrav

Dag 2: 6. februar 2018, 9:00-16:00

(for fagkyndige)

Program dag 2: 
Planprosessen med fokus på utarbeidelse av dokumentasjon:

 • Stedsanalyser
 • Hoveddokumentene i planprosessen
 • Illustrasjoner av maksimal utnyttelse
 • Utforming av bestemmelser og kart

Pris og påmelding

Arrangør:

Plan- og bygningsetaten

Påmelding:

Pris forslagsstillere deltakelse dag 1: 1200 kroner
Påmelding dag 1.

Pris fagkyndige deltakelse dag 1 og 2: 2000 kroner
Påmelding dag 1 og 2.

Betaling skjer ved påmelding. Påmeldingen er bindende. 

Kontakt

Spørsmål om påmelding og lignende: 

Lisa Holm Jervell, 

e-post: lisa.jervell@pbe.oslo.kommune.no

 

Lenker