Til innhold

Komplett byggesak for småhusområdene (fullt)

Arrangementsinformasjon

Dato

Mandag 23. oktober - tirsdag 24. oktober

Tid

Aktivitetstider pr dag
DagTid
Mandag-tirsdag : 09:00-17:00

Sted

Sognsveien 77c, 0855 OSLO

Om aktiviteten

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ønsker et godt samarbeid med byggebransjen, og inviterer ansvarlige søkere til todagerskurset Komplett byggesak. Målet er at søkere etter deltakelse på dette kur­set har fått en bedre forståelse om hva en byggesøknad skal inneholde og derfor vil oppleve en raskere og enklere prosess.

Kurset på to dager går gjennom hva en søknad om byggetillatelse i disse områdene i Oslo skal inneholde et­ter kravene i plan- og bygningsloven. I tillegg til foredrag av enhetsledere/seniormedarbeidere fra Plan- og bygningsetaten, blir det praktisk arbeid med oppgaver innenfor de ulike temaene kurset berører, der søkere og saksbehandlere fra Plan- og bygningsetaten jobber sammen. Det vil bli satt av god tid til å svare på generelle spørsmål.

Det fokuseres på temaer knyttet til oppføring av bygg, tilbygg, påbygg, og bruksendringer i småhusområde­ne. Kurset er derfor ikke like relevant for ansvarlige søkere og foretak som i hovedsak arbeider med tiltak i andre områder.

Program

  • Registrering og kaffe begge dagene fra 08:30
  • Planhierarkiet med fokus på småhusplan og eldre planer i småhusområdet
  • Reguleringsplaner
  • Forhåndskonferanser
  • Søknadsformer
  • Bruksendringer
  • Vurdering av visuelle kvaliteter
  • Ansvarsbelegging og tiltaksklasseplassering

 Kurset gjennomføres med foredrag og oppgaver knyttet til overnevnte temaer.

Praktisk informasjon

 

Pris og påmelding

Pris:

2 700 kroner (belastes ved påmelding)

Påmelding:

Kurset er fullt og det er ikke lenger mulig å melde seg på. Tilsvarende kurs blir arrangert i 2018.

Lenker