Til innhold

Komplett byggesak for småhusområdene

Arrangementsinformasjon

Dato

Torsdag 25. oktober - fredag 26. oktober

Tid

Aktivitetstider pr dag
DagTid
Torsdag-fredag : 09:00-17:00

Sted

Sognsveien 77 C, 0855 OSLO

Om aktiviteten

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ønsker et godt samarbeid med byggebransjen, og inviterer ansvarlige søkere til to-dagers kurset Komplett byggesak. Målet er at søkere etter deltakelse på dette kurset har fått en bedre forståelse om hva en byggesøknad skal inneholde og derfor vil oppleve en raskere og enklere prosess.

Kurset på to dager går gjennom hva en søknad om byggetillatelse i disse områdene i Oslo skal inneholde etter kravene i plan- og bygningsloven. I tillegg til foredrag av enhetsledere/seniormedarbeidere fra Plan- og bygningsetaten, blir det praktisk arbeid med oppgaver innenfor de ulike temaene kurset berører, der søkere og saksbehandlere fra Plan- og bygningsetaten jobber sammen. Det vil bli satt av god tid til å svare på generelle spørsmål.

Det fokuseres på temaer knyttet til oppføring av bygg, tilbygg, påbygg, og bruksendringer i småhusområdene. Kurset er derfor ikke like relevant for ansvarlige søkere og foretak som i hovedsak arbeider med andre
områder.

Sted

Kursrom «Colosseum» ved Meet Ullevaal, Ullevaal stadion (Sognsveien 75 J, 0855 Oslo: inngang «J» ved Norges Fotballforbund). Parkering i P-hus på området (deltakere dekker selv).

Program

Dag 1 og dag 2
Kl 09:00 – 17:00
Registrering og kaffe begge dagene fra 08:30

Dag 1:

  • Planhierarkiet med fokus på småhusplan og eldre planer i småhusområdene
  • Reguleringsplaner
  • Forhåndskonferanser
  • Søknadsformer
  • Bruksendringer

Dag 2:

  • Vurdering av visuelle kvaliteter
  • Ansvarsbelegging og tiltaksklasseplassering
  • Dispensasjoner
  • Kart og tegninger

Pris og påmelding

Pris:

2 700 kroner (belastes ved påmelding)

Påmelding:

Meld deg på Komplett byggesak for småhusområdene.