Til innhold

Informasjonsmøte om planene på Haraldrud

Arrangementsinformasjon

Dato

Torsdag 1. september

Tid

19:00-20:30

Sted

Vahls gate 1, 0187 OSLO

Om aktiviteten

Vi inviterer til åpent møte om forslag til veiledende plan for offentlige rom på Haraldrud.

Haraldrud står foran en transformasjon fra bilbasert område med arealekstensiv næring og industri, til et nytt byområde med en annen type næringsvirksomhet, en ny bystruktur med
bygater, parker, plasser og tydelige gang- og sykkelforbindelser.

Oslo kommune ønsker innspill og kommentarer til forslaget som nå er til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 19. september 2016.

Du finner mer informasjon og saksdokumenter her:
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2016093145