Til innhold

Personvernombudet i Oslo

Kontakt

Kontaktperson

Helene Wegner

Telefon

468 39 192

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Personvernombudet i Oslo

Personvernombudet i Oslo kommune arbeider med å styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern. Vi veileder kommunens virksomheter og ansatte, slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.
 
Du kan kontakte oss om spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger.

Personvernombudet skal:

  • informere og gi råd til kommunens virksomheter og ansatte om de forpliktelsene kommunen har etter personvernlovgivningen
  • kontrollere at kommunen overholder personvernforordningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser
  • samarbeide med og fungere som kontaktpunkt for Datatilsynet
  • hjelpe innbyggere med spørsmål tilknyttet sine personopplysninger

Personvernombudet er faglig uavhengig, men organisatorisk plassert under bystyret. Stillingen som personvernombud vil lyses ut i løpet av høsten. Frem til ombudet er ansatt, vil Helene Wegner fra Kommuneadvokaten midlertidig fungere i stillingen.