Til innhold

Personvernombudet i Oslo

Kontakt

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

E-post vil bli besvart når ombudet er etablert i august.

Personvernombudet i Oslo

Personvernombudet i Oslo kommune arbeider med å styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern. Vi veileder kommunens virksomheter og ansatte, slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.
 
Du kan kontakte oss om spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger.

Personvernombudet skal:

  • informere og gi råd til kommunens virksomheter og ansatte om de forpliktelsene kommunen har etter personvernlovgivningen
  • kontrollere at kommunen overholder personvernforordningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser
  • samarbeide med og fungere som kontaktpunkt for Datatilsynet
  • hjelpe innbyggere med spørsmål tilknyttet sine personopplysninger

Personvernombudet er faglig uavhengig, men organisatorisk plassert under bystyret. Stillingen som personvernombud vil lyses ut over sommeren. Fra august og frem til ombudet er ansatt, vil en midlertidig fungere i stillingen.