Til innhold

Invitasjon til prekvalifisering kunst til Årvoll idrettspark / Årvoll skole

I forbindelse med bygging av en flerbrukshall mellom Årvoll skole og Årvoll idrettspark, skal det oppføres et utendørs kunstverk.

Prekvalifisering

Oslo kommune, kulturetaten, inviterer til åpen prekvalifisering med den hensikt å invitere inn 3-5 kunstnere til lukket konkurranse. Interesserte billedkunstnere er velkomne til å sende inn materiale.

Om Årvoll flerbrukshall

Årvoll flerbrukshall grenser mot et stort friområde. Uteområdene rundt den nye flerbrukshallen skal opparbeides parallelt med byggeprosjektene. Flerbrukshallen skal betjene både Årvoll skole og Årvoll idrettslag.

Uteområdene og det store friluftsområdet knyttet til prosjektet benyttes flittig av befolkningen. Derfor legges det opp til en sentral plassering ute.

  • Planlagt ferdigstillelse er januar 2020
  • Kunstbudsjett: 1.050 000 Nok
  • Kunstkonsulent: Ole Martin Lund Bø

Meld din interesse

Send inn kort motivasjonstekst, CV og dokumentasjon av relevante tidligere arbeider i utvalg. Vennligst samle alle vedlegg i en stk PDF på max 10Mb.

Materialet sendes til aarvoll.idrettspark@yahoo.com, og merkes med "Årvoll idrettspark" i emnet.

Frist for å sende inn

1. april 2018