Til innhold

Energigjenvinningsetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 54 Mortensrud, 1215 OSLO

Besøksadresse

Klemetsrudveien 1, 1278 OSLO

Åpningstider

Uke 12

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Åpningstidene gjelder administrasjonen. Egne åpningstider gjelder for avfallsanleggene. Se under "tilbud og tjenester" til venstre på siden.

Uke 13

 • Mandag: 08:00 - 15:35
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Åpningstidene gjelder administrasjonen. Egne åpningstider gjelder for avfallsanleggene. Se under "tilbud og tjenester" til venstre på siden.

Uke 14

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 08:00 - 15:35
 • Onsdag: 08:00 - 15:35
 • Torsdag: 08:00 - 15:35
 • Fredag: 08:00 - 15:35
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Åpningstidene gjelder administrasjonen. Egne åpningstider gjelder for avfallsanleggene. Se under "tilbud og tjenester" til venstre på siden.

Energigjenvinningsetaten

Vi drifter og utvikler industrielle avfallsanlegg. Varmeenergien fra energigjenvinning leveres til Hafslund Varme som distribuerer varmen til byens innbyggere gjennom fjernvarmenettet.

Klemetsrudanlegget AS ble skilt ut fra Energigjenvinningsetaten 22. juni 2015.

Hva skjer med kildesortert husholdningsavfall?

Kildesortert husholdningsavfall tas i mot på Energigjenvinningsetatens (EGE) optiske utsorteringsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud. Her blir grønne poser med matavfall og blå poser med plastavfall sortert fra det øvrige avfallet ved hjelp av optiske lesere. Posene sendes deretter til materialgjenvinning.

Se hvordan søpla gjenvinnes

De grønne posene med matavfall sendes til Energigjenvinningsetatens bioassanlegg i Nes på Romerike. Her blir det til miljøvennlig drivstoff, biogass, som brukes på Oslos busser. Resten blir næringsrik biogjødsel som brukes i landbruket. Plastemballasjen i blå poser gjenvinnes til nye plastprodukter, mens restavfallet brennes og blir til fjernvarme for Oslos befolkning. EGE leverer varmeenergi til fjernvarmesystemet med en total kapasitet på 271 GWh (ca. 28 000 husstander).

Leder og ansatte

Energigjenvinningsetaten ledes av direktør Per Kristiansen, er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og har rundt 140 ansatte. Etatens kvalitets- og miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO-standarder 9001 for kvalitet og 14001 for miljø. Hovedkontoret ligger i Klemetsrudveien 1.

Visjon

Effektiv og lønnsom avfallsbehandling med respekt for miljøet.

Kontakt

Direktør

Per Kristiansen

Mobilnummer: 995 13 880

E-post:

Teknisk direktør

Johnny Stuen

Mobilnummer: 971 42 514

E-post:

Kommunikasjonssjef/pressekontakt

Cecilie Bjørnethun

Mobilnummer: 924 05 516

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Ann Kristin Nyborg

Mobilnummer: 479 42 311

E-post:

Biogasskoordinator

Marit Soleim

Mobilnummer: 906 19 423

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 987 701 498

Faktura til Oslo kommune.

Fakturaadresse: Energigjenvinningsetaten, Oslo kommune fakturasentral, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo