Til innhold

Postjournal Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Postjournalen inneholder oversikt over alle dokumenter som er mottatt og sendt i EBYs saksarkiv. Journalen er normalt tilgjengelig tre arbeidsdager etter at dokumentene er journalført. Journalopplysninger om interne notater fremkommer som hovedregel ikke, heller ikke journal fra personalarkivet, tegningsarkivet og hjemmelsarkivet tilgjengeliggjøres på internett.

Fra 11. juni 2018 publiserer EBY offentlig journal på eInnsyn

Spørsmål om innsyn kan også sendes til postmottak@eby.oslo.kommune.no, opplys om journalpostident eller konkret saksområde med tidsanvisning for rask og riktig hjelp.

26 treff av 26

Aktive filtre

Filtrere / Sortere

Filtrere

Hopp til artikkelliste

Søk på navn