Til innhold

Ullveien 12 – oppstart av forhandlinger

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Oslo kommune, ved Eiendom- og byfornyelsesetaten starter opp forhandlinger med TH. Haugsvei AS / OBOS Nye Hjem AS vedrørende utbyggingsavtale for Ullveien 12, gnr. 33 bnr. 18.

Utbyggingsavtalen vil hovedsakelig omfatte opparbeidelse av kjørevei, fortau og turvei. For mer informasjon om saken se Saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten, saksnummer 201500243.
Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.
Merk henvendelsen med saksnummer 17/2877.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo.

Kontaktperson ved spørsmål

Andreas Tangen Grøstad, telefon: 996 23 748.

Denne kunngjøringen er i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd.