Til innhold

Myntgata 2 - Utredning og anbefaling av fremtidig bruk

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fått i oppdrag å utrede og anbefale fremtidig bruk av Myntgata 2. Dette arbeidet pågår nå i samarbeid med flere kommunale virksomheter.

I forbindelse med arbeidet med å utrede og anbefale fremtidig bruk av Myntgata 2 er det mulig å komme med innspill på private formål, som sammen med kommunale formål, skal bidra til at anbefaling om fremtidig bruk er basert på reelle ønsker og behov.

Vi inviterer til et åpent møte om fremtidig bruk av Myntgata 2, 17. oktober, kl. 18.

Myntgata 2

Send oss innspill

Hvis du har innspill til det arbeidet som kommunen nå gjennomfører, ønsker vi at de sendes skriftlig innen 1. november 2017. Innspill sendes til:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten,
Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 0105 Oslo eller
E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Merk henvendelsen med sak 17/824.

Bakgrunn

Oslo kommune kjøpte Myntgata 2 av Forsvarsbygg i juni i år, og den 1. august fikk Oslo kommune tilgang til eiendommen.

Eiendommen er på nesten 13 mål og består av fem bygninger som omkranser et gårdsrom. Bygningene var opprinnelig staller og kaserner for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning. Alle bygningene, bortsett fra «Tyskerbrakka», er oppført i siste halvdel av 1800-tallet og ble betydelig ombygd på 1950-tallet. «Tyskerbrakka» ble oppført i 1949, og er den eneste bygningen som ikke er fredet. Navnet «Tyskerbrakka» kommer av at bygningen består av moduler som er satt sammen, en byggemetode som ble brukt av tyskerne under andre verdenskrig.

Frem til 2013 hadde Miljødepartementet sine lokaler her. I dag består leietakere av kunstnerkollektiv, Forsvaret og militære interesseforeninger. 

Midlertidig bruk

Som en egen prosess i arbeidet med Myntgata 2 vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten tilrettelegge for midlertidig utleie av ledige lokaler, samt følge opp leieavtalene med nåværende leietakere.

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Solveig Pettersen
Tlf: 958 82 631
E-post: solveig.pettersen@eby.oslo.kommune.no

Allan Bøe
Tlf: 930 09 205
E-post: allan.boe@eby.oslo.kommune.no