Til innhold

Sykkel- og gangesatsing i bydelene

Bydelene ønsker innspill til hva de kan gjøre for å få flere til å gå og sykle.

Byrådet har øremerket 20 millioner kroner i 2017 til investeringsprosjekter som fremmer sykling og gange i bydelene.

Ta kontakt med sykkelkontakten i bydelen din om du har forslag eller ideer. Her er oversikten over sykkelkontaktene i bydelene.

Usikker på hvilken bydel du bor i? Gå til bydelsvelgeren

Bydel Alna        

Kim Andersson

kim.andersson@bal.oslo.kommune.no

 

Bydel Bjerke    

Erik Anders Aurbakken    

erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no 

 

Bydel Frogner    

Ingvild Haugen

ingvild.haugen@bfr.oslo.kommune.no

 

Bydel Gamle Oslo    

Marianne Netland     

marianne.netland@bgo.oslo.kommune.no 

 

Bydel Grorud    

Hans Alexander Mangen

hans.alexander.mangen@bgr.oslo.kommune.no

 

Bydel Grünerløkka    

Tina Bangsund Olsen

tina.bangsund.olsen@bga.oslo.kommune.no

 

Bydel Nordre Aker        

Knut Inge Hammervoll

knut.hammervold@bna.oslo.kommune.no

 

Bydel Nordstrand    

Eva Kristin Krogh    

postmottak@bns.oslo.kommune.no 

 

Bydel Sagene    

Helene Lo Cascio Sætre

helene.lo.cascio.satre@bsa.oslo.kommune.no

 

Bydel St. Hanshaugen    

Ragnhild Olsen Hvoslef    

ragnhildolsen.hvoslef@bsh.oslo.kommune.no 

 

Bydel Stovner    

Miriam Olsbø

miriam.olsbo@bsr.oslo.kommune.no

 

Bydel Søndre Nordstrand    

Vegard L. Jensen    

vegard.jensen@bsn.oslo.kommune.no 

 

Bydel Ullern    

Svein Hjelmtveit    

svein.hjelmtveit@bun.oslo.kommune.no 

 

Bydel Vestre Aker    

Ragnhild Reisegg Lorentzen    

ragnhild.lorentzen@bva.oslo.kommune.no

 

Bydel Østensjø    

Christina Loe Øqvist   

christinaloe.oqvist@bos.oslo.kommune.no

Søk om midler

Bydelene sender søknader til Sykkelprosjektet om investeringsprosjekter som de vil gjennomføre. Det er opp til hver enkelt bydel hvordan de velger å prioriterer tiltak, men bydelens politikere skal være informert om det som gjennomføres for at det skal ha både politisk og administrativ forankring. 

Sykkelprosjektet behandler også søknader fra enkelte andre kommunale virksomheter som har utadrettede tjenester i bydelene. Skoler, idrettsanlegg og biblioteker vil bli prioritert.

Kontaktperson 

Prosjektleder Dayton Skjerve-Gordley

dayton.skjerve-gordley@bym.oslo.kommune.no