Til innhold

Sykkel- og gangesatsing i bydelene

Bydelene ønsker innspill til hva de kan gjøre for å få flere til å gå og sykle.

Byrådet har øremerket midler til investeringer som fremmer sykling og gange i bydelene.

Ta kontakt med sykkelkontakten i bydelen din om du har forslag eller ideer. Her er oversikten over sykkelkontaktene i bydelene.

Usikker på hvilken bydel du bor i? Gå til bydelsvelgeren

Bydel Alna        

Marte Bulie

marte.bulie@bal.oslo.kommune.no

 

Bydel Bjerke    

Erik Anders Aurbakken    

erik.anders.aurbakken@bbj.oslo.kommune.no 

 

Bydel Frogner    

Kittil Berg

kittil.berg@bfr.oslo.kommune.no

 

Bydel Gamle Oslo    

Marianne Netland     

marianne.netland@bgo.oslo.kommune.no 

 

Bydel Grorud    

Hans Alexander Mangen

hans.alexander.mangen@bgr.oslo.kommune.no

 

Bydel Grünerløkka    

Tina Bangsund Olsen

tina.bangsund.olsen@bga.oslo.kommune.no

 

Bydel Nordre Aker        

Bent Gether-Rønning

bent.gether-ronning@bna.oslo.kommune.no

 

Bydel Nordstrand    

Christoffer Holseter   

christoffer.holseter@bns.oslo.kommune.no

 

Bydel Sagene    

Helene Lo Cascio Sætre

helene.lo.cascio.satre@bsa.oslo.kommune.no

 

Bydel St. Hanshaugen    

Hilde Sigrid Glåmseter

hildesigrid.glamseter@bsh.oslo.kommune.no

 

Bydel Stovner    

Caroline Romming

caroline.romming@bsr.oslo.kommune.no

 

Bydel Søndre Nordstrand    

Vegard L. Jensen    

vegard.jensen@bsn.oslo.kommune.no 

 

Bydel Ullern    

Hans Støvern

hans.stovern@bun.oslo.kommune.no

 

Bydel Vestre Aker    

Mari Ullebø Nedberge

mari.nedberge@bva.oslo.kommune.no

 

Bydel Østensjø    

Christina Loe Øqvist   

christinaloe.oqvist@bos.oslo.kommune.no

Søk om midler

Bydelene sender søknader til Sykkelprosjektet om investeringsprosjekter som de vil gjennomføre. Det er opp til hver enkelt bydel hvordan de velger å prioriterer tiltak, men bydelens politikere skal være informert om det som gjennomføres for at det skal ha både politisk og administrativ forankring. 

Sykkelprosjektet behandler også søknader fra enkelte andre kommunale virksomheter som har utadrettede tjenester i bydelene. Skoler, idrettsanlegg og biblioteker vil bli prioritert.

Kontaktperson 

Prosjektleder Dayton Skjerve-Gordley

dayton.skjerve-gordley@bym.oslo.kommune.no