Til innhold

Plan for sykkelveinettet i Oslo

Oslo kommune og Statens vegvesen region øst har utarbeidet en plan for sykkelveinettet i Oslo. Planen skal være veiledende for all arealplanlegging.

“Plan for sykkelveinettet i Oslo" vil erstatte "Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo", som har vært gjeldende siden 1999. Den nye planen skal gjelde for hele Oslo, både for kommunale og statlige veier. 

Les forslaget til plan for sykkelveinettet i Oslo.

Planen tar utgangspunkt i byrådets ambisjoner om å øke sykkelandelen målt i daglige reiser til 25 prosent innen 2025.

Finmasket og fremkommelig sykkelveinett

En overordnet målsetting i Oslo er å stimulere til bruk av miljøvennlige transportformer, og øke andelen syklende. Hensikten med planen er å sørge for at Oslo får et finmasket og fremkommelig sykkelveinett, som vil gjøre sykkelen et tryggere, mer tidseffektivt og attraktivt fremkomstmiddel i byen.

Planen er en del av oppfølgingen av Oslo kommunes sykkelstrategi (2015-2025)

Planens status vinter 2016/2017

I 2014 startet Statens vegvesen og Oslo kommune et samarbeid om utarbeidelse av en plan for sykkelveinettet i Oslo.

Planforslaget ble i mai 2016 oversendt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Byrådet sendte samme måned forslaget i retur, og bad Sykkelprosjektet om å justere planen i henhold til det nye byrådets ambisjoner om sykkel i byrådsplattformen.

Revidert planforslag ble oversendt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 18. oktober 2016. Nå venter den på politisk behandling. 

Kontaktpersoner i Sykkelprosjektet

Prosjektleder

Rune Gjøs

Telefon: 21 80 21 80

E-post: rune.gjos@bym.oslo.kommune.no

 

Pressekontakt

Liv Jorun Andenes

Mobilnummer: 997 14 580

E-post: liv.jorun.andenes@bym.oslo.kommune.no

Plan og politiske vedtak

Gå til annet innhold om sykkel