Til innhold

Kurs i Oslostandarden for sykkel (fullt)

Arrangementsinformasjon

Dato

Tirsdag 24. oktober

Tid

12:00-15:30

Sted

Bymiljøetaten i Karvesvingen 3

Om aktiviteten

Obligatorisk kurs for alle som jobber med sykkelplanlegging i Oslo!

Bymiljøetaten ved Sykkelprosjektet inviterer til kurs i Oslostandarden, Oslo sin nye veileder for sykkeltilrettelegging.

Veilederen skal ligge til grunn for planlegging av sykkelinfrastruktur i Oslo, og inngående kjennskap til håndboken vil være viktig for alle som jobber med sykkel-, byroms- og gateplanlegging i hovedstaden.

Hvem er kurset for?

Målgruppene for kurset er konsulenter, saksbehandlere, planleggere og andre fagfolk som jobber med byplanlegging i Oslo.

Mål med kurset

Formålet med kurset er å gi en innføring i innholdet i Oslostandarden, inkludert prinsipper for sykkeltilrettelegging i Oslo. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å bruke håndboken.

Kurset vil være todelt. Første del av kurset består av presentasjoner. Andre del består av drøfting av aktuelle caser, der deltakerne inviteres til å diskutere løsninger og stille spørsmål til innholdet i håndboken.

Vær beredt

Alle deltakere bør stille godt forberedt, slik at utbyttet blir best mulig for alle som er med. Minimumskravet er at man har lest gjennom Oslostandarden i forkant.

Les håndboken her.

Har du spørsmål om kurset?

Kontakt Christoffer Olavsson Evju i Norconsult på e-post: Christoffer.Olavsson.Evju@norconsult.com

Pris og påmelding

Pris:

Gratis

Påmelding:

Kurset er nå fullt.

Følg med i kalenderen for eventuelle nye kursdatoer.

Lenker