Til innhold

Oslos sykkelstrategi med analyser og undersøkelser

Oslo kommunes sykkelstrategi er et bystyrevedtak som er vanskelig å presentere i sin helhet. Sykkelstrategien og underlagsdokumentene som hører til denne, utgjør dokumentene som er samlet under.

Vedtatt som tillegg i sykkelstrategien:

  • Byrådet bes etablere minst 2 sykkellekebaner i Oslo innen 2016.
  • Byrådet bes ha flere mobile sykkellekebaner tilgjengelig for skoler og andre som vil gi sykkelopplæring for barn.
  • Bystyret ber om at fremkommelighet for sykkel får mer oppmerksomhet under anleggsarbeider i Oslo sentrum.