Til innhold

Sykkelprosjektet

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Meld fra om feil og mangler

Følg Sykkelprosjektet på Twitter

Følg Sykkelprosjektet på Facebook

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 636 Løren, 0507 OSLO

Besøksadresse

Karvesvingen 3, 0579 OSLO

Åpningstider

Uke 30

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 08:15 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 08:15 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 31

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 08:15 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 08:15 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 32

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 08:15 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 08:15 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Sykkelprosjektet

Sykkelprosjektets ansvarsområde er å sørge for at tiltakene i Oslos sykkelstrategi (2015 - 2025) gjennomføres.

Visjonen i sykkelstrategien er at Oslo skal bli en sykkelby for alle. Gjennom ulike mål og tiltak på kort og lang sikt jobber vi systematisk med å gjøre Oslo til en tryggere og bedre by å sykle i. Strategiens hovedmål er en sykkelandel av alle reiser på 16 prosent innen 2025. 

Sykkelprosjektet ble etablert i 2010, og var lenge organisert som en midlertidig etat under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. 1. juli 2016 ble Sykkelprosjektet underlagt Bymiljøetaten. Avdelingen består per april 2018 av 18 faste ansatte.

Ansvarsområder

 • Nye sykkelveiprosjekter
 • Oppgradering av eksisterende sykkeltraseer
 • Sykkelparkering ved store knutepunkter
 • Pilotprosjekter
 • Servicestasjoner og pumper
 • Forskning og utvikling
 • Strategi og plan
 • Kommunikasjon og kampanjer
 • Medvirkning og publikumskontakt

Fungerende direktør

Liv Jorun Andenes

E-post:

Kommunikasjonsansvarlig

Espen Skran

Mobilnummer: 922 09 294

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Hanna Borge

Mobilnummer: 997 38 283

E-post: