Til innhold

Sykkelprosjektet

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Meld fra om feil og mangler

Følg Sykkelprosjektet på Twitter

Følg Sykkelprosjektet på Facebook

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 636 Løren, 0507 OSLO

Besøksadresse

Karvesvingen 3, 0579 OSLO

Åpningstider

Uke 11

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 08:15 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 08:15 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 12

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 08:15 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: 08:15 - 15:30
 • Fredag: 08:15 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 13

 • Mandag: 08:15 - 15:30
 • Tirsdag: 08:15 - 15:30
 • Onsdag: 08:15 - 15:30
 • Torsdag: Stengt
 • Fredag: Stengt
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Sykkelprosjektet

Sykkelprosjektets ansvarsområde er å sørge for at tiltakene i Oslos sykkelstrategi (2015 - 2025) gjennomføres.

Visjonen i sykkelstrategien er at Oslo skal bli en sykkelby for alle. Gjennom ulike mål og tiltak på kort og lang sikt jobber vi systematisk med å gjøre Oslo til en tryggere by å sykle i. Strategiens hovedmål er en sykkelandel av alle reiser på 16 prosent innen 2025. 

Sykkelprosjektet ble etablert i 2010, og var lenge organisert som en midlertidig etat under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Fra og med 1. juli 2016 er Sykkelprosjektet underlagt Bymiljøetaten. Divisjonen består per januar 2017 av 12 faste ansatte.

Ansvarsområder

 • Nye sykkelveiprosjekter
 • Oppgradering av eksisterende sykkeltraseer
 • Sykkelparkering ved store knutepunkter
 • Pilotprosjekter
 • Servicestasjoner og pumper
 • Forskning og utvikling
 • Strategi og plan
 • Kommunikasjon og kampanjer
 • Medvirkning og publikumskontakt

Direktør

Rune Gjøs

E-post:

Kommunikasjonsansvarlig

Liv Jorun Andenes

Mobilnummer: 997 14 580

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Hanna Borge

Mobilnummer: 997 38 283

E-post: