Til innhold

Ledergruppen Bymiljøetaten

Etatsdirektør

Gerd Robsahm Kjørven

Assisterende etatsdirektør

Per Vidar Nilsen

Direktør Prosjektdivisjonen

Siv Rønneberg

Direktør Bydriftsdivisjonen

Kjetil Storaas Hansen

Direktør Miljødivisjonen

Signe Nyhuus

Direktør Ressurs- og forvaltningsenheten

Hans Horndalsveen

Økonomidirektør

Andreas Seierstad

HR-direktør

Marit Lea Sivertsen

Kommunikasjonsdirektør

Richard Kongsteien