Til innhold

Høring av endringer i Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak, Oslo kommune

Ved visse værforhold vinterstid kan eksosforurensning føre til spesielt høy luftforurensning. Det er derfor vedtatt en forskrift som gjør det mulig å innføre midlertidig forbud mot bruk av dieselkjøretøy på kommunale veier i Oslo som tiltak for å få ned nivåene på slike dager. Forskriften skal nå revideres.

Trafikk forbi Helsfyr en januardag.

Hva handler høringen om

Det foreslås endringer i Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak, Oslo kommune for å rette opp i noen uklarheter og presisere enkelte unntak. Det ble gjennomført en høring i forbindelse med utarbeiding av forskriften og det er kun endringene som skal høres nå. De foreslåtte endringene er knyttet til § 4 Unntak.

Forskriften gir Oslo kommune mulighet til å forby bruk av dieselkjøretøy på kommunale veier som et tiltak for å redusere overskridelser av timegrenseverdien for nitrogendioksid (NO2) i perioder med spesielt høy luftforurensning. Dette da eksos fra dieselkjøretøy er en vesentlig kilde til nitrogendioksid i Oslo. Av hensyn til tiltakets inngripende karakter, så man det nødvendig å vedta en rekke unntak fra forbudet.

E-post og adresse for innspill

Høringssvar sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no

eller

Postadresse:
Oslo kommune
Bymiljøetaten
Pb 636 Løren
0507 Oslo

Høringssvar må merkes med «17/17628 Høring av endringer i Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak, Oslo kommune»

Frist for høringen: Onsdag 13.9.2017

Kontaktperson for høring

Åsne Løseth
Telefon 958 17 309
E-post: asne.loseth@bym.oslo.kommune.no

Dokumenter/vedlegg

Høring av endringer i Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak
Forskriftstekst til høring
KU dieselforbud endelig versjon