Til innhold
Velferdsetaten

Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede


Susanna Arzani

Utvalgssekretær, juridisk rådgiver

Telefon: 477 01 709

E-post:

Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Klagenemda for transportsaker for forflytningshemmede behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd. Nemnda behandler utelukkende kommunale klager på TT-kort og HC-parkeringsbevis. Klageordningen er kommuneinternt og eksisterer ved siden av andre klageordninger som finnes i kommunal sektor.

Klagenemnda velges av Oslo bystyre for den kommunale valgperioden. Nemnda består av fire faste medlemmer hvorav minst ett medlem må være jurist, samt at ett medlem skal ha medisinsk kompetanse.

Samtlige saker som behandles i nemnda er unntatt offentlighet, og publiseres ikke på internett.

Regelverk og rapporter

Møteplan for klagenemnda andre halvår 2019

  • Onsdag 28. august 2019
  • Onsdag 25. september 2019
  • Torsdag  24. oktober 2019
  • Onsdag  20. november 2019
  • Onsdag 11. desember 2019

Medlemmer

Verdich, Mona (Høyre)

Leder av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Aslaksen, Aslak (Høyre)

Medlem av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Kristiansen, Jørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede